La oss få skape din historie!

Vårt mål er å få utvikling til å skje. Dette får vi til gjennom gode arrangementer, dyktige mennesker og kunnskap om Arendal. Raet Raad jobber med en rekke prosjekter som har en ting til felles, de løfter landsdelen. La oss få skape din historie, da får vi utvikling til å skje.

Arendalsuka er blitt en viktig møteplass

Politikere, næringsliv og organisasjoner fra hele landet møtes under Arendalsuka. Her tas viktige debatter, temaer settes på dagsordenen og kontakter knyttes. Vi har vært tilstede på Arendalsuka siden oppstarten og påstår selv at ingen kjenner til Arendalsuka som oss. Vi tilbyr alt fra overnatting og transport til arrangementer og møteplasser.

Kommunikasjon og konseptutvikling

Med en god kommunikasjonsstrategi får virksomheten et klart mål for kommunikasjonen. Hvem er målgruppene våre? Hvordan skal vi nå dem? Hvilket budskap skal vi fremme? Hvordan kan vi måle resultater? Alt dette er spørsmål en god kommunikasjonsstrategi bør svare på. Vi har bred erfaring med disse prosessene og vet hva som bør prioriteres for å lykkes med å nå virksomhetens kommunikasjonsmål.

Arrangementer og møteplasser

Selv om mer kommunikasjon foregår digitalt er fortsatt de fysiske inntrykkene viktige for å bygge kontakter og omdømme. Gjennom frokostmøter, konferanser og andre eventer kan vi hjelpe med å sette temaer på dagsorden. Våre rådgivere bistår med alt fra utforming av program til fysisk gjennomføring. 

Vi holder også på med noen spennende prosjekter som vil bli lansert, og vi er alltid åpne for samtaler om gode prosjekter som fremmer vekst og utvikling i landsdelen.