Vi skaper Arendals møteplasser

Vårt mål er å få utvikling til å skje i Arendal. Dette får vi til gjennom gode arrangementer, dyktige mennesker og kunnskap om Arendal. Raet Raad jobber med en rekke prosjekter som har en ting til felles, de skjer i Arendal. La oss få skape din historie, sammen skaper vi Arendals beste møteplasser

Arendalsuka er blitt en viktig møteplass

Politikere, næringsliv og organisasjoner fra hele landet møtes under Arendalsuka. Her tas viktige debatter, temaer settes på dagsordenen og kontakter knyttes. Vi har vært tilstede på Arendalsuka siden oppstarten og påstår selv at ingen kjenner til Arendalsuka som oss. Vi tilbyr alt fra overnatting og transport til arrangementer og møteplasser.

Arendal Business Summit

I 2022 arrangerte vi Arendals største næringslivskonferanse, Arendal Business Summit. Her samler vi små og store aktører fra næringslivet i Arendal til en konferanses som ser på hvordan teknologi, innovasjon og samarbeid vil bidra til å fremme vekst i Arendal. Bli med på årets konferanse 13. oktober 2023!

Arrangementer og møteplasser

Selv om mer kommunikasjon foregår digitalt er fortsatt de fysiske inntrykkene viktige for å bygge kontakter og omdømme. Gjennom frokostmøter, konferanser og andre eventer kan vi hjelpe med å sette temaer på dagsorden. Våre rådgivere bistår med alt fra utforming av program til fysisk gjennomføring. 

Sammen skaper vi Arendals beste møteplasser